logo

Projekt för vilka Linet erhåller EU-bidrag är i första hand avsedda att stödja lika möjligheter till sysselsättning och för att yrkesutbildning.

Internationella projeket Mobilitet

Sju partnerorganisationer från flera europeiska länder, däribland LINET, söker möjligheter för innovation inom livslångt lärande och yrkesutbildning för icke-medicinsk personal.

Mer information

HRAD

Som en del av detta projekt arbetar LINET med att skapa omfattande metoder för att harmonisera balans mellan arbete och privatliv och för systematik för principen om lika möjligheter till sysselsättning. Ett av de viktigaste målen är att målen också vara tillämpliga i miljöer hos andra arbetsgivare.

E-utbildning

Syftet med projektet är att utveckla ett effektiv undervisningsverktyg som möjliggör en utveckling av yrkeskunskaperna inom området medicinteknik. Stor vikt läggs vid att se till att verktygets innehåll att det är flexibelt och anpassas till dynamisk utveckling inom detta område.

Mer information

S program

Projektet fokuserar på stöd till yrkesutbildning för elever inom tekniska områden på gymnasieskolor och yrkesskolor och efterföljande integration i arbetslivet. Som en del av projektet erbjuder Linet i samarbete med ett antal gymnasieskolor i Central Bohemian Region, praktikplatser till studenter inom företaget.

LINETs utvecklingscenter

Syftet med projektet är att kraftigt utöka och modernisera LINET utvecklingscenter. Man planerar bland annat att bygga nya lokaler, vilket bör säkerställa adekvata villkor när det gäller den betydande ökningen av kapaciteten i utvecklingsavdelningen under de senaste åren.

Företagets barnomsorg 

Projektet utökar möjligheterna för att förbättra harmoniseringen av de anställdas arbete och privatliv. Den förskola, med en kapacitet på 42 barn, för anställda på anläggningen, kan användas inte bara av Linet anställda, men också av andra invånare i regionen.

LINETs träningscenter

Träningscentret i företagets lokaler på LINET fokuserar på att utbilda företagets anställda, affärspartners och leverantörer inom området modern medicinsk utrustning. Med sina unika anläggningar, lägger centret  särskild tonvikt på innovation och ny teknik inom sjukvård och produktionen av medicinsk utrustning.

 

Utbildningsprojekt

Projektet fokuserar på vidareutveckling för företagets anställda och utveckling av det egna utbildningssystemet.