logo
Projekt namn: E-learning – Sjukvårdsutrustning - Förmedling av innovation inom området för modern sjukvårdsutrustning 
Program:  Programmet för livslångt lärande / Leonardo da Vinci
Implementation Period: 1 oktober 2010 – 30 september 2012 (24 månader)
Sökande/Samordnare: LINET spol. s r.o. (CZ)

Partners: wissner-bosserhoff GmbH (DE), LINET FRANCE S.A.S (FR), DESAN FLEX LINET, S.L. (ES), Czech Nursing Association (CZ), Litoměřice Municipal Hospital a.o. (CZ)

Det primära målet med projektet är att skapa ett effektivt undervisningsverktyg (e-kurser) för att ge deltagarna nödvändiga aktuell kunskap gällande teknik inom hälso- och sjukvårdsområdet genom sitt eget modersmål. Under utvecklingen av kurserna kommer resultaten från tidigare projekt att inkluderas (e-kurser på engelska inom samma område). Detta kommer att föras vidare till partnerländerna och utvidgas till att tillgodose behoven hos andra målgrupper (sjukhusanställda).

Syftet med projektet är att utveckla expertkunskaper inom målgruppen teknologi inom hälso- och sjukvårdsområdet för att möta efterfrågan på arbetsmarknaden. Som tidigare bestämts, är det just inom sjukvården, det tekniska området, att valet av utbildningsprogram är otillräcklig och ofta föråldrad, eftersom denna sektor genomgår en snabb utveckling.

Inom ramen för projektet, var analysen först genomförd i partnerländerna för att fastställa om det är möjligt att tillämpa dessa kurser genom e-learning från ett annat område till en annan målgrupp - sjukvården/sjukhussektorn. Enligt resultaten av analysen kommer den del av innovativt innehåll korrelering av med kraven på målgruppens väljas från de ursprungliga sex kurser. Analysen kommer att göra det möjligt att identifiera material för tre nya kurser. Alla nio kurser kommer sedan att anpassas till behoven hos målgruppen, testas på en pilotgrupp och därefter föras fram emot de nya länderna (Frankrike, Tyskland och Spanien).

De viktigaste delarna av projektet kommer att vara nio e-learning kurser inom teknik inom hälso- och sjukvårdsområdet teknik i 4 språkversioner (tjeckiska, tyska, franska och spanska) - totalt 36 kurser. Dessa kurser kommer att ge expertutbildning av vårdpersonal inom hälso- och sjukvårdsteknik på eget modersmål.

  E-learning – The Transfer of Innovation in the Field of Modern Health Care Equipment