logo

Ett underlag för överenskommelse har upprättats som en del av främjandet av innovation i utbildning för sjukvårdspersonal i ett Europa projekt. Det beskriver det aktuella läget för utbildning för vårdpersonal i våra samarbetspartners i olika länderna. Det visar nyheter och metoder som införts inom ramen för projektet och rekommendationer för att förbättra livslångt lärande inom vårdyrket. Syftet med detta dokument och partnerskap är att bidra till att skapa ett nätverk av internationella partners som kommer att sträva tillsammans för att verkställa och genomföra dessa rekommendationer.
 

Dokumentet finns tillgängligt på begäran från: [email protected]

Projektet implementerades under perioden 1 augusti 2012 till 31 jul 2014 med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen.

Projektnamn: Förstärka innovation inom utbildning för medicinsk personal i Europa

Program: Programmet för livslångt lärande/ Leonardo da Vinci
Genomförande period: 1 augusti 2012 – 31Juli 2014 (24 månader)
Sökande /Samordnare: LINET spol. s r.o. (CZ)

 

Partners: LINET France S.A.S (FR), LINET Sweden AB (SWE), Karolinska University Hospital (SWE), Polish Nurses Association (PL), Institution of Nurses Postgraduate Education (PL), Czech Nursing Association (CZ) 

Det primära målet med projektet är att upprätta samarbetsnätverk som består av 7 partners från hälsosektorn som företräder universitet, universitetssjukhus, medicinsk teknik producenter, sjuksköterskor föreningar och forskarutbildningsinstitut. Partnerskapet kommer att arbeta för att utveckla och sprida tematiskt fokuserat koncepts begreppet om ämnet innovation i utbildning för medicinsk personal och kommer att införliva i information och konsekvenser för båda sektorerna, yrkesutbildning och arbetslivet. Överenskommelsen  kommer att hjälpa till att definiera nödvändiga aktiviteter och intressenter som behövs för att systematiskt fastställa strategi för identifiering, analys och integration av innovationer i yrkesutbildning för medicinsk personal - sjuksköterskor. Partnerskapet uppmuntrar samarbete mellan utbildningsvärlden, utbildning och arbete. Alla partners är de största ledarna inom sin bransch och rankas bland de bästa institutionerna inte bara i sitt land, men i hela Europa och har visat sig vara innovatörer i sin tidigare verksamhet.

Projektet ser på flera fakta som är egenskaper för yrkesutbildning i omvårdnad under de senaste åren:

  • Dynamik på arbetsmarknaden inom hälsosektorn i EU
  • Förändringar i sjuksköterskeutbildningen
  • Effekter av yrkesutbildning sjuksköterskor på deras dagliga arbetslivet

Den etablerade partnerskap och resultatet kommer att utgöra en plattform för nästa steg, definition av nya projekt i större skala för överföring av innovation (TOI). Projektet syftar till att sprida konceptet och främja betydelsen av innovation inom utbildningsområdet bland det stora nätverket av de aktörer som deltar i hälso- och sjukvårdssektorn.