logo

E-utbildning
Syftet med projektet är att utveckla ett effektivt undervisningsverktyg som möjliggör en utveckling av yrkeskunskaperna inom området medicinteknik. Stor vikt läggs vid att verktygets innehållet ska vara flexibelt och anpassat till en dynamisk utveckling inom detta område.