logo
Effektiviteten och lämplighet i ett integrerat ledningssystem kontrolleras varje år av en extern revisionsbyrå. Överensstämmelse med kraven i relevanta internationella ISO 9001, är ISO 13485 och ISO 14001 bekräftas genom certifikat utfärdade av certifieringsföretaget TÜV SÜD PRODUKT SERVICE GMBH.
 

QMS certifikat

bekräftar att LINET spol. s R.O. har genomfört och använder ett system för kvalitetssäkring i enlighet med ISO 9001 och ISO 13485 standarder inom utveckling, produktion, försäljning och service av medicinsk utrustning.

EMS certifikat

bekräftar att LINET spol. s R.O. har genomfört och använder ett miljöledningssystem i enlighet med standarden EN ISO 14001 inom utveckling, produktion, försäljning och service av medicinsk utrustning.

En omfattande översikt av giltiga certifikat:The efficiency and suitability of the integrated management system is verified each year by an external audit company. Compliance with the requirements of relevant international ISO 9001, ISO 13485 and ISO 14001 standards is confirmed by certificates issued by the certification company TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH.ISO 9001_2015 CZ
ISO 9001_2015 DE
ISO 9001_2015 ENISO 9001_2015 ESP
ISO 9001_2015 FR


ISO 13485_2016 EN
ISO 13485_2016 CZ
ISO 13485_2016 ESP
ISO 13485_2016 FR
ISO 13485_2016 DEISO 14001_2015 CZ
ISO 14001_2015 DE
ISO 14001_2015 ENISO 14001_2015 ES
ISO 14001_2015 FR

Gestión de Calidad


ISO 9001 Gestión de Calidad


ISO Gestión Ambiental
ISO 14001 Gestión Ambiental

Certifikát CZ 13485
Zertifikat 13485
Certificate 13485
ISO 13485_2016 CZ
ISO 13485_2016 DE
ISO 13485_2016 EN
ISO 14001_24.02.2020_CZ
ISO 14001_24.02.2020_DE
ISO 14001_24.02.2020_EN
ISO 14001_2015 CZ
ISO 14001_2015 DE
ISO 14001_2015 EN
ISO 9001_24.02.2020_CZ
ISO 9001_24.02.2020_DE
ISO 9001_24.02.2020_EN
ISO 9001_2015 CZ
ISO 9001_2015 DE
ISO 9001_2015 EN

MDSAP