logo

När LINET utvecklar sina produkter är något av det viktigaste att de ska bidra till en bättre ergonomi och arbetsmiljö för vårdpersonalen. Av den anledningen erbjuder vi våra kunder att träffa våra kliniska instruktörer. Deras uppgift är att se till att personalen som hanterar sängarna är bekanta med alla dess egenskaper och funktioner i detalj.

Tack vare vår välutvecklade metod för informationsöverföring lär sig personalen snart att använda sängen och dess tillbehör på ett korrekt och effektivt sätt. Personalen får även lära sig hur de kan öka patientsäkerheten samt reducera den fysiska påfrestningen vissa moment kan innebära