logo

LINET spol. s r.o. är en del av LINET Group SE, en ledande global leverantör av sjukhussängar. Företagets framgång bygger på innovationer som bidrar till att förbättra standarden i sjukvården i fler än 100 länder världen över.

 LINET