logo

2020-12-16

För att kunna möta den ökade efterfrågan mer än fördubblar vi produktionstakten av viktiga vårdprodukter, bl.a. sjukhussängar och produkter som monitorerar vitala parametrar, och vi har ökat antalet produkter vi hyr ut. Våra logistik- och service-team gör allt för att leveranser ska komma fram i tid, trots en efterfrågan över den normala och utmaningar med transporter.

Att sjukvården ska kunna fortsätta fungera är av största vikt för Linet Sweden. Det är viktigt för vårdinrättningar att fortsätta ge vård till alla patienter, oavsett COVID-19-infektionsstatus, på lämplig nivå t.ex. hemvård, öppenvård, akutvård, akutmottagning eller sjukhusvistelse. 

Vår service på plats har inte förändrats, med våra servicemedarbetare i regionen följer Linet Sweden rekommendationerna om social distansering och att undvika stora sammankomster, och vi följer alla riktlinjer för enskilda sjukhus. Det är svårt att förutsäga COVID-19-spridningens inverkan.

Linet Sweden har möten och utbildningar digital till våra kunder. Välkomna att höra av er till oss om eran avdelning behöver mer information om någon produkt.

Mail adress: [email protected] eller telefon 08-544 747 00

Back to list