logo

Funktioner och egenskaper

Vårdsängen variana är standardutrustad med tvättbarhetssatsen ”Standard” som möjliggör en flexibel och snabb rengöring av sängen i regelbundna tvättcykler.
 
Om den dagliga vården emellertid kräver frekventare tvättgenomgångar kan variana även utrustas med tvättbarhetsgraden ”Premium” och kan därmed konfigureras för varje vårdinrättning. På så sätt kan de frekventa kontaktställena desinficeras och ett bidrag till infektionsskyddet lämnas genom regelbunden rengöring av sängen.
 
Grindarna lika flexibla som dina behov som komplement till längsgående grindarna erbjuder variana, med de delade grindarna SafeFree® Flex, ett bekvämt alternativ som ger mycket frihet och samtidigt utgör de stöd vid mobilisering.
 
Dessutom kan variana sidoskydd enkelt konfigureras efter behov. Alla sidoskydd kan lätt demonteras utan verktyg och kan när som helst eftermonteras.
 
Variation av liggytor och dubbel tillbakadragning Samtidig tillbakagående justering är sedan årtal en beståndsdel av wissner-bosserhoff liggytor. Det är då inte bara ryggstödet som flyttas bort från sätesdelen utan även benstödet så att ytan blir större. Resultatet från mätningar visar tydligt att trycket på bäckenområdet minskar markant i jämförelse med sängar utan tillbakagående justering. Resultat av tryckmätningar visar tydligt att tryckbelastningen med den dubbla indragningen är betydligt lägre än med en vanlig liggyta.
 
Du kan välja mellan tre olika liggytor: Trådnät, Aero, säkerställer god luftning Den syntetiska liggytan i EasyClean är särskilt lätt att rengöra Komfort, med enastående mjuka positionsegenskap som förebygger trycksår.
 
Wissner-bosserhoff presenterar ett assistanssystem med intelligent sensorik. Sängen är därmed utrustat med en nattljusautomatik som aktiveras när den boende lämnar sängen och slocknar när det boende ligger i sängen igen.
 
SafeSense® är kompatibelt med gängse system för att tillkalla vårdpersonal och kan eftermonteras eller uppgraderas för våra hemvårdssängar från år 2002 och framåt.

 

 

Tekniska parametrar

SWL - Safe Working Load

 

235kg

- 200kg boendevikt

- 35kg madrass + tillbehör

Längd x bredd

218 x 111 cm

Höjdinställning

H1 = 34 – 82 cm

H2 = 25 – 73 cm (optional with other base)

Madrassmått

87 / 90 x 210 cm

Tillval: 105 x 210 cm

Tillval: 120 x 210 cm

Måt liggyta

200 × 90 × 14 cm

Tillval: 210 x 105 x 14 cm

Tillval: 210 x 120 x 14 cm

Bromssystem

Centralbroms med riktningsspärr

Förlängning

10 cm utdragbar på huvud-och fotsidan


Den tvättbara handkontrollen till Variana vårdsängar utmärker sig med intuitiv manövrerbarhet och god översikt. Knapparna lyser upp när de trycks in och möjliggör en enkel manövrering även nattetid.
 

Sängen kan utan verktyg demonteras i ett fåtal steg och därefter transporteras utan problem. De demonterade delarna kan helt enkelt fästas på underredet och därmed lätt förflyttas.
 

1) Temporär sängförlängning 10-serien sidoskydd (standard)
2) Skydd för huvud- och fotsidig sängförlängning med vardera 10 cm
3) Integrerad sängförlängning 09-serien med hjälp av teleskåpgrind
4) 3D horisontella och vertikala avvisarhjul

1) Du kan välja mellan 3 olika liggytor: Trådnät, Aero, säkerställer god luftning
2) Den syntetiska liggytan i EasyClean är särskilt lätt att rengöra
3) Komfort, 55 st separata fjädringselement med enastående mjuka positionsegenskap som förebygger trycksår

 

Tillbaka

Brochures

Contact