logo

Funktioner och egenskaper

Rena linjer, moderna material och fräscha färger präglar utseendet på Tom 2-e sängen. Det skapa en trivsam miljö och ett betryggande intryck på små patienter och anhöriga.

När en grind är nedsänkt till lägsta position hamnar den under madrassnivån, vilket underlättar omvårdnadsarbete. När en grind är i mellanposition ger det utmärkt möjlighet till kommunikationen med barnet och bekvämlighet både för barnets anhöriga och vårdpersonal.  
Det högsta läget på grindarna ger maximal säkerhets med avseende på fallrisk.

Det unika konceptet med teleskopgrindar på Tom 2-e både förebygger fallrisk men ger också full möjlighet att nå barnet.

Funktionerna på Tom 2-e styrs elektrisk. Kontrollenheterna används för att justera bland annat höjd, lutning av ryggstödet och chockläge. "GO" -knappen förhindrar oönskad eller oavsiktlig aktivering av sängens funktioner eftersom sängen inte kan justeras utan att den knappen har aktiverats. 

Med ett unikt höjdjusteringsspann på 25 cm (58 - 83 cm) garanteras patientsäkerheten i sängen och ger utmärkta ergonomiska förutsättning för omvårdnadsarbete.
Barnet kan lämna sängen bekvämt och enkelt vid lägsta höjd (58 cm). Höjden är också praktiskt vid kommunikation när barnet är i sängen. 

Vid positionering av ryggdelen glider sängbottnen ut mot huvudänden. Tom 2-e är den enda sängen på marknaden där det inte blir ett farligt mellanrum mellan huvudända och ryggdelen.

Tekniska parametrar

Yttermått

151 × 83 cm
Rekommenderad madrasstorlek
137 × 70 cm
Max. rekommenderad madrasshöjd  10 cm
Elektrisk höjdjustering
58 – 83 cm
Grindhöjd ovan liggyta  80 cm
Ryggstöd - max. lutningsvinkel
41°
Trendelenburg/Anti Trendelenburg position 15°/15°
Vikt (beroende på tillbehör) 120 kg
Frigång under säng 13 cm
SWL Safe working load 80 kg

Höjdjustering - motor

TR/ATR tiltjustering - motor

Ryggsektionsjustering - motor

Teleskopiska grindar, max höjd 80 cm

Inget glapp 

2-delad liggyta 

Samtidig tillbakagående ben- och ryggdel

Kolumnkonstruktion gör det möjligt att justera höjden på hela sängen med garanterad perfekt stabilitet. Konstruktionen ger obegränsad åtkomst till alla delar av sängen och vilket underlättar vid rengöring.  

Transparenta gavlar 

Nallebjörns dekoration 

 

Instructions for Use for Tom 2
2023-06-07 Instructions for Use for Tom 2 in Swedish in Linet design

Tillbaka

Brochures

Contact