logo

Vision

Var ett objekt för begär, inte bara ett val.

Företaget Värderingar

Vårt företags uppgift är att vara avgörande för förbättrad standarden inom hälso- och sjukvård. Genom våra produkter och tjänster, definierar vi högsta kvalitetsstandard i produktionen av sjukhus- och hemvårdssängar.

Vi har kunskap om våra kunders vardagliga problem och våra lösningar bidrar till att lösa dem. Från första stund av samarbetet har kunden ingen anledning att betvivla vår kompetens, pålitlighet och professionalism, oavsett storleken på order.

Vi är teknikledande inom området och innovation är en integrerad del av vårt arbete. Vårt åtagande är att bidra till att skapa framtidens moderna möbler och inventarier för patientrum. Vi kommer att uppnå detta genom ett nära samarbete med medicinsk personal och fortsätta att förstå de senaste medicinska framsteg och trender inom medicinsk och teknisk forskning.

Vi lyssnar på våra kunder och erbjuder dem vad de verkligen behöver. Vi har tydliga säljargument men vi är lyckligast när våra produkter talar för vår räkning. Vi litar på kvaliteten på våra produkter vilket är anledningen till att vi ger kunderna så mycket tid som de behöver för att finna sin väg till dem.

Vi är ett stabilt företag och har stabila relationer med våra affärspartners. Vi agerar öppet, och sträva efter förbindelser som bygger på ömsesidig respekt.

Vi är stolta över vårt arbete och vad vi kan erbjuda vår bransch. Vi mäter inte vår framgång i pengar men i kundens entusiasm för våra lösningar. Vi övertygar inte kunderna men rådgör med dem för att möta deras behov.

Vi förvandlar varje order till en spännande upplevelse, inspirerad av felfritt samarbete mellan state-of-the-art teknologi och attraktiv design.

Vi erbjuder sofistikerade produkter, deras fördelar är tydliga vid första anblicken. Vår produktportfölj uppfyller behoven hos alla inriktningar som kräver sängvård.

För att säkerställa att vi uppfyller detta uppdrag i all vår verksamhet kommer alla beslut styras av följande principer:

UNIK: Vi kommer att överträffa oss själva

Vi konkurrerar inte på marknaden i pris men genom vårt tekniska försprång. Var och en av våra produkter och tjänster omfattar unika funktioner som kunden inte kan få från konkurrenterna.

ENKELHET: En blick är nog att förstå

De tekniska funktionerna i våra produkter och tjänster är i samklang med våra kunders vardag. Det finns inget behov av komplicerade förklaringar eftersom kunderna omedelbart kan se våra produkter som ett svar på sina problem.

PASSION: Vi vet vad kunderna behöver. Vi ger dem vad de vill

Vi arbetar öppet och förutsägbart i våra relationer med kunderna. Vi vill inte lämna obesvarade frågor bakom, vi håller våra löften. Vi ser till att samarbetet med vårt företag är inte bara en annan affär för kunder men en upplevelse laddad med positiva känslor.

FÖRTROENDE: Tävlingen är ingen måttstock

Vi tror på oss själva. Vi tvivlar inte på kvaliteten på våra produkter och tjänster. Vi vill inte tala om våra konkurrenters produkter om inte kunden ber oss att göra det. Vi baserar våra försäljningsargument enbart på en stor kunskap om kundens behov.

FÖRTROENDE: Vi följer spelreglerna

Vi följer lagen, och vi inte ägnar sig åt otillbörliga affärsmetoder. Inte bara med kunder, men också med affärspartners och vi agerar med omtanke och ömsesidig respekt mellan oss.