logo

På lokal nivå har företaget främst inriktat sig på stöd till utbildning och sysselsättning och den övergripande utvecklingen av Slansky regionen. Till exempel arbetar LINET i mycket nära samarbete med gymnasieskolor - bolagets dörrar är öppna för studenter som är intresserade av att få arbetslivserfarenhet, och inte sällan börjar dessa elever arbeta inom Linet efter avslutad utbildning. Medarbetarna får också maximalt stöd från företagsledningen i volontärverksamhet, när de organiserar penninginsamlingar genom olika evenemang, etc.

På nationell nivå fokuserar LINET på samarbete inom projekt som hjälper människor som lider av medicinska problem eller andra svårigheter och deras familjer.

Samarbete inom "the Bariéry Account"

År 2012 inrättades LINET företagsfonden under beskydd av Bariéry. Fonden är i första hand avsedd för inköp av rehabilitering och stödhjälpmedel. Utöver detta, som en del av samarbetet ger LINET väsentliga donationer i form av sängar eller rabatter och rabatt på uthyrning av utrustning.

För mer information, tryck här

Samarbete med "Kapka Naděje Foundation"

LINET har arbetat med ”Kapka Naděje Foundation” sedan 2004 i form av medfinansiering vid inköp av sängar och tillhörande utrustning som tillverkas av LINET för utvalda vårdinrättningar. LINET tillhandahåller för närvarande 20 % rabatt på sina produkter. ”Kapka Naděje Foundation” fokuserar på att hjälpa barn med blodbildningen dysfunktioner, med cancer eller sjukdomar som kräver benmärgstransplantation.

För mer information, tryck här