logo

1. I enlighet med kraven i Europaparlamentets och Rådets förordning 2016/679 (EU) av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, samtycker jag härmed frivilligt till att LINET Group, företrätt av följande företag:

a. L I N E T, spol. s .r.o., Zelevcice 5, Slany, Tjeckien, företags-ID 00507814
b. L I N E T UK, LINET House, 11 Brunel Way, Segensworth East, Fareham,Hampshire, PO15 5TX
c. L I N E T Iberia, C/ Bruselas 8, Las Rozas, E-28232 Madrid, Spain
d. L I N E T Italia, Via Galileo Galilei, 48, 25020 Poncarale (Bs), Italia
e. L I N E T France SAS, 7, rue Augustin Fresnel, Z.I. N° 1, 37170 Chambray les Tours, France
f.  L I N E T Sweden, Vallgatan 5, 170 67 Solna, Sverige, Sweden
g. wissner-bosserhoff Nederland B.V., Amstelwijckweg 2, NL-3316 BB Dordrecht, Netherlands
h. wissner-bosserhoff belgium bvba / sprl, Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen, Belgium

nedan kallade ”gemensamt personuppgiftsansvariga”, behandlar mina personuppgifter i följande utsträckning:

 • Namn och efternamn
 • Befattning
 • Företagsnamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

2. Personuppgifterna ovan kommer att behandlas i syfte att då och då ta emot marknadskommunikation från de gemensamt personuppgiftsansvariga inom följande områden:

 • information om produkter och tjänster samt övrigt lämpligt material,
 • fallstudier,
 • inbjudningar till seminarier och webinarier,
 • inbjudningar till evenemang och konferenser.

3. Samtycket gäller för en 5-årsperiod efter att samtycke givits.

4. Du samtycker uttryckligen till ovanstående. Du tillhandahåller frivilligt dina personuppgifter och du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att använda avregistreringslänken i e-postkampanjerna, skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller ett brev till en av de gemensamt personuppgiftsansvariga, till adress Zelevcice 5, 274 04 Slany, Tjeckien.

5. Personuppgiftsbehandling utförs av de gemensamt personuppgiftsansvariga och av följande personuppgiftsbiträden:

 • ACTUM+, s.r.o., Hvezdova 1734/2c, Prague 4, Tjeckien, företags-ID 25090607, behandling i marknadsföringssyfte via e-post.

6. Observera att du har rätt att:

 • när som helst dra tillbaka ditt samtycke:
 • begära information om behandlingen av dina personuppgifter,
 • begära en kopia av dina personuppgifter,
 • begära tillgång till dessa uppgifter samt
 • begära rättelse av dina personuppgifter,
 • begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas,
 • begära att dina personuppgifter raderas,
 • framföra klagomål till tillsynsmyndighet ...