logo

News & press releases

2018-12-21

PF 2019

Med en önskan om en god jul och ett gott nytt 2019!

2017-10-28

Join us on Stop Pressure Injuries Day

Did you know that 16 November is World Pressure Injury Prevention Day? It is organised by NPUAP, "National Pressure Ulcer Advisory Panel", an organisation that focuses on leading and supporting people in their efforts to prevent and treat pressure ulcers. Stop Pressure…

2017-10-04

Wonderful ride at the 35th annual ESICM conference

The round anniversary of the LIVES 2017 conference of the European Society of Intensive Medicine was the perfect opportunity to introduce the latest model in the LINET portfolio – the Sprint 100 stretcher.

2017-09-19

LINET Group at E.D.E. conference

The 20th International Long-Term Care Conference and the 15th Congress of the EDE are join their events to host the most important conference on long-term care in Europe. And LINET Group together with our Polish partner Konkret will present there smart nursing care bed…

2015-12-16

LINET Sweden AB lanserar ny hemsida

"Jag är stolt över att presentera lanseringen av vår nya hemsida som nu är gemensam med hela koncernen Linet Group SE, ett av världens 4 största varumärken inom sitt produktområde.     

ceska_inovace_b

2015-04-07

Beröringsfri övervakning" av vitala funktioner väcker beundran bland Tjeckiska Innovation Festivalens deltagare

I den tjeckiska "Innovation Award"/uppfinnar tävlingen, tog Linet första pris i kategorin "Innovative Company kategori"  på den piezoelektriska sensorn som gör att Linets sängar kan övervaka patientens vitala funktioner utan kroppskontakt. Tack vare detta erkännande,…