logo

Vänligen betygsätt oss på något av följande områden

How likely are you to recommend us based on your experience with:

Kommunikationens kvalitet (t.ex. professionalism, reaktionstid) Rekommendation av lösningar och produktpresentation Förklaring av våra produkters mervärde Priset på våra produkter jämfört med konkurrenterna

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera oss baserat på din erfarenhet av:

Kommunikation och planering före leverans (inkl. tidsplan för leverans) Leverans- och installationsprocess Fakturering och administration Inskolning och inledande utbildning

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera oss baserat på din erfarenhet av:

Tillgång till teknisk information om produkter och tjänster Tillgänglighet till tekniskt stöd Behandling av förfrågningar - snabbhet och kvalitet

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera oss baserat på din erfarenhet av:

Kvalitet och hållbarhet En rad olika funktioner för att tillgodose dina behov Storlek på portföljen En rad olika funktioner för att tillgodose dina behov Intuitivitet och användbarhet Produktutbildning och kliniskt stöd

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera oss baserat på din erfarenhet av:

Kvaliteten på webbplatsen och nyhetsbrevet Social media quality Quality and relevance of events

Vill du dela med dig av något annat? Kommentera gärna här:

More information

Data Protection (GDPR)