logo
Effektiviteten och lämplighet i ett integrerat ledningssystem kontrolleras varje år av en extern revisionsbyrå. Överensstämmelse med kraven i relevanta internationella ISO 9001, är ISO 13485 och ISO 14001 bekräftas genom certifikat utfärdade av certifieringsföretaget TÜV SÜD PRODUKT SERVICE GMBH.
 

QMS certifikat

bekräftar att LINET spol. s R.O. har genomfört och använder ett system för kvalitetssäkring i enlighet med ISO 9001 och ISO 13485 standarder inom utveckling, produktion, försäljning och service av medicinsk utrustning.

EMS certifikat

bekräftar att LINET spol. s R.O. har genomfört och använder ett miljöledningssystem i enlighet med standarden EN ISO 14001 inom utveckling, produktion, försäljning och service av medicinsk utrustning.

En omfattande översikt av giltiga certifikat:The efficiency and suitability of the integrated management system is verified each year by an external audit company. Compliance with the requirements of relevant international ISO 9001, ISO 13485 and ISO 14001 standards is confirmed by certificates issued by the certification company TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH.

Certificate


Certifikate 14001 (Swedish)

Certifikate 9001 (Swedish)

Certificate
Certificate
Certificate

Certifikate 9001 (English)

Certifikate 13485 (English)

Certifikate 14001 (English)

Certificat


Certificat 9001 (French)

Certificat 13485 (French)

Certificat 14001 (French)

certificado


Certificado 9001 (Spanish)

Certificado 13485 (Spanish)

Certificado 14001 (Spanish)
Certificado 9001 (Portuguese)

Certificado 13485 (Portuguese)

Certificado 14001 (Portuguese)

Zertificat


Zertifikat 9001 (German)

Zertifikat 13485 (German)

Zertifikat 14001 (German)

Certifikát


Certifikát 9001 (Czech)

Certifikát 13485 (Czech)

Certifikát 14001 (Czech)

Certificate

Certificate 13485 (for canadian market)