logo
promo-box-01

Image 3 = 2 i 1

Banbrytande universal sjukhussäng med låg höjd och utmärkt design

promo-box-02

Sentida 7-i

En högteknologisk universell låg hemvårdsäng med fokus på fallprevention, trycksår, profylax och mobilisering.

promo-box-03

i-Drive

Nytt system med motordriven sängtransport.

Kontakt

LINET Sweden AB
Vallgatan 5, 170 67 Solna


E-post: info@linet.se
Telefon: 08-544 747 00